Beskickningar

Sök kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Rom

Besöksadress, postadress:
Ambasciata di Finlandia
Via Lisbona 3
00198 ROMA
ITALY

Kundservice:
Konsulatets kund- och telefontjänst måndag - fredag kl. 09.00 - 12.00

E-post: sanomat.ROO@formin.fi
consulate.roo@formin.fi (Passärenden, uppehållstillstånd, intyg av notarius publicus, konsulärä ärenden)

Webbplatser: www.finland.it/
www.facebook.com/AmbasciataFinlandiaRoma

Jour: När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.