Beskickningar

Sök kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Nairobi

Besöksadress:
Eden Square, Block 3
6th Floor, Greenway Lane
(Off Westlands Rd.)
00100 NAIROBI
KENYA

Kundservice:
Visum och uppehållstillstånd ärenden
Viseringscentralen betjänar kunder vid Muthangari Drive, Nairobi. För uppehållstillstånd- och visum ansökningar ska man boka ett möte på förhand på sidan www.vfsglobal.com/finland/kenya eller i numret +254 205 147 909.
Vid ambassaden tas viserings- och uppehållstillståndsansökningar endast emot med tidsbokning. Tidsbokning görs via viseringscentralens webbplats eller servicenumbert.
 Pass, legalisering och konsulära ärenden
Pass ansökningar ska man boka ett möte på förhand in numret +254 20 3750 7214 eller per e-post visa.nai@formin.fi.
Jour: Tfn +358 9 160 55555. Journumret är avsett endast för nödfall efter tjänstetid, på helgdagar, lördagar och söndagar. Journumret är inte avsett för viseringsförfrågningar.

E-post: sanomat.NAI@formin.fi
visa.nai@formin.fi

Webbplatser: www.finland.or.ke/
www.facebook.com/FinnishEmbassyNairobi
twitter.com/FinnishEmbNBO

Jour: När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.