Beskickningar

Sök kontaktuppgifter

Finlands förbindelsekontor, Minsk

Besöksadress, postadress:
c/o Embassy of Sweden
Liaison Office of Finland
Revolutsionnaya 15
220 030 MINSK
BELARUS

E-post: sanomat.MIN@formin.fi

Telefonnummer: +375 172 265 540

Webbplatser: www.finland.lt/minsk
www.facebook.com/pages/Finnish-Embassy-Liaison-Office-in-Belarus/151140261694254

Jour: När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.