Tjänster för resenärer

19.3.2018

Bangladesh: resemeddelande

Bangladesh: resemeddelande Iaktta särskild försiktighet Den politiska situationen och säkerhetsläget kan förändras snabbt. Det finns en risk för nya terrordåd. Kontakta Danmarks ambassad i Dhaka i krissituationer. Undvik resor till området Chittagong Hill Tracts. I området förekommer sammandrabbningar mellan konkurrerande stammar, nya invånare och armén. På grund av de omfattande flyktingströmmarna mellan Bangladesh och Myanmar/Burma ska man iaktta särskilt försiktighet i gränsregionen och följa de lokala myndigheternas anvisningar innan man reser till området. http://um.fi/public/?contentid=341982