Tjänster för resenärer

16.2.2018

Etiopien: resemeddelande

Etiopien: resemeddelande Iaktta särskild försiktighet Finländska medborgare som är bosatta i Etiopien eller som tänker resa dit uppmanas vara försiktiga i hela landet på grund av säkerhetsläget. Undvik stora folksamlingar och sväng om vid eventuella vägspärrar. Det förekommer en risk för terrorism. Undvik resor som inte är nödvändiga till gränsen mot Eritrea, Somalia och Sydsudan. http://um.fi/public/?contentid=342019