Tjänster för resenärer

20.8.2018

Singapore: resemeddelande

Singapore: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Singapores lagar är stränga och de övervakas noga. Håll reda på pass och värdeföremål. http://um.fi/public/?contentid=342077