Tjänster för resenärer

19.3.2018

Hongkong: resemeddelande

Hongkong: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Undvik demonstrationer. Håll reda på pass och värdeföremål. http://um.fi/public/?contentid=341715