Tjänster för resenärer

14.6.2018

Laos: resemeddelande

Laos: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Xieng Khouang: Iaktta särskild försiktighet Savannakhét: Iaktta särskild försiktighet Saravane: Iaktta särskild försiktighet Sékong: Iaktta särskild försiktighet Khammouan: Iaktta särskild försiktighet Champassak: Iaktta särskild försiktighet Houaphan: Iaktta särskild försiktighet Attopeu: Iaktta särskild försiktighet Louang Prabang: Iaktta särskild försiktighet Xaisômboun: Iaktta särskild försiktighet http://um.fi/public/?contentid=341753