Tjänster för resenärer

7.12.2017

Kambodja: resemeddelande

Kambodja: resemeddelande Iaktta särskild försiktighet De politiska spänningarna i landet tilltar tidvis. Undvik folksamlingar och följ media. http://um.fi/public/?contentid=343632