Tjänster för resenärer

22.5.2018

Madagaskar: resemeddelande

Madagaskar: resemeddelande Iaktta särskild försiktighet Fortsättningsvis instabilt politiskt efter kuppen år 2009. Resenärer uppmanas vara försiktiga särskilt i Antananarivo, de största städerna samt i landets södra och sydvästra delar. Böldpest- och lungpest förekommer. http://um.fi/public/?contentid=342078