Tjänster för resenärer

9.11.2018

Belgien: resemeddelande

Belgien: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Den allmänna hotnivån ligger på 2 i hela landet på en skala från 1 till 4. Ny teknik utnyttjas för att upptäcka hotfull verksamhet. Kameraövervakningen har till exempel ökat på flygplatserna och järnvägsstationerna. Man kan emellertid inte utesluta risken för framtida terrorattacker. I allmänhet är Belgien ett tryggt resmål. Se upp för ficktjuvar och var uppmärksam i trafiken. http://um.fi/public/default.aspx?contentid=341223