Tjänster för resenärer

17.8.2018

Bhutan: resemeddelande

Bhutan: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Det allmänna säkerhetsläget i Bhutan är gott. I regel kan man bara resa till landet som turist på organiserade gruppresor. http://um.fi/public/?contentid=341289