Tjänster för resenärer

24.5.2018

Haiti: resemeddelande

Haiti: resemeddelande Undvik icke nödvändiga resor Överväg noga resor till landet. Det kan förekomma oroligheter. Orkansäsong i juni–november. http://um.fi/public/?contentid=342638