Tjänster för resenärer

14.2.2019

Etiopien: resemeddelande

Etiopien: resemeddelande Iaktta särskild försiktighet Finska medborgare som är bosatta i Etiopien eller som tänker resa dit uppmanas vara försiktiga i hela landet på grund av säkerhetsläget. Undvik stora folksamlingar. Det förekommer en risk för terrorism. Undvik resor till gränsen mot Eritrea, Somalia och Sydsudan om de inte är nödvändiga. http://um.fi/public/default.aspx?contentid=342019