Tjänster för resenärer

6.11.2018

Tunisien: resemeddelande

Tunisien: resemeddelande Iaktta särskild försiktighet Trafiken är den största säkerhetsrisken. Undantagstillstånd som ger myndigheterna större befogenheter har förlängts till och med 6.12.2018. Undantagstillståndet trädde i kraft redan i november 2015. Undvik gränsområdena mot Libyen och Algeriet. http://um.fi/public/default.aspx?contentid=342047