Tjänster för resenärer

15.2.2018

Seychellerna: resemeddelande

Seychellerna: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Den internationella terrorismen kan också nå Seychellerna. På Indiska oceanen förekommer pirater. http://um.fi/public/?contentid=343006