Tjänster för resenärer

17.8.2018

Sverige: resemeddelande

Sverige: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Enligt svenska säkerhetspolisen SÄPO är terrorhotnivån i Sverige fortfarande 3 på en femgradig skala http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2017-02-19-terrorhotnivan-oforandrad.html http://um.fi/public/?contentid=339735