Tjänster för resenärer

20.3.2018

Japan: resemeddelande

Japan: resemeddelande Iaktta normal försiktighet I huvudsak ett tryggt resmål. Beakta risken för jordbävningar och tyfoner. Följ de japanska myndigheternas anvisningar. http://um.fi/public/?contentid=340115