Tjänster för resenärer

13.12.2017

Lettland: resemeddelande

Lettland: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Lettland är tämligen tryggt bara man iakttar normal försiktighet. Bil- och fickstölder förekommer relativt ofta. http://um.fi/public/?contentid=340532