Tjänster för resenärer

19.2.2019

Kanada: resemeddelande

Kanada: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Det allmänna säkerhetsläget i Kanada är gott. http://um.fi/public/default.aspx?contentid=341400