Tjänster för resenärer

15.8.2018

Tyskland: resemeddelande

Tyskland: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Tyskland är ett tryggt resmål. Liksom i storstäderna i andra europeiska länder kan emellertid risken för terrordåd fortfarande inte uteslutas. http://um.fi/public/?contentid=342894