Tjänster för resenärer

19.2.2019

Singapore: resemeddelande

Singapore: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Singapores lagar är stränga och de övervakas noga. Håll reda på pass och värdeföremål. http://um.fi/public/default.aspx?contentid=342077