Tjänster för resenärer

20.2.2018

Danmark: resemeddelande

Danmark: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Höjd beredskap i hela landet och särskilt i Köpenhamn p.g.a. terrorhot. http://um.fi/public/?contentid=343705