Tjänster för resenärer

24.5.2018

Australien: resemeddelande

Australien: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Australien är ett tryggt land för resenärer, men det är ändå bra att vara normalt försiktig. http://um.fi/public/?contentid=341985