Tjänster för resenärer

7.12.2017

Kanada: resemeddelande

Kanada: resemeddelande Iaktta normal försiktighet Det allmänna säkerhetsläget i Kanada är gott. http://um.fi/public/?contentid=341400